Fizjoterapeuto, czy znasz prawa pacjenta?

ABC PRAW PACJENTA

Każdy pacjent posiada swoje prawa, których osoby wykonujące zawód medyczny są zobowiązane przestrzegać. Niektóre z obowiązków fizjoterapeuty wobec pacjenta związane są m.in. z etyką zawodową. Jednak część z nich może wydawać się nowa. Zdajemy sobie też sprawę, iż sam rok 2021 przyniósł fizjoterapeutom ogrom nowych obowiązków związanych m.in. z prowadzeniem dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, czy Systemem P1. Mnogość nowych przepisów nakładanych na Wasz zawód sprawia też, że coraz bardziej skraca się czas, który możesz poświęcić pacjentowi. Doskonale rozumiemy, że w zawodzie fizjoterapeuty najważniejsza jest pomoc drugiemu człowiekowi. Nie wymagamy, abyś był w stanie dodatkowo wczytywać się w treści ustaw. Warto żebyś miał pod ręką wszystkie ważne informacje dotyczące m.in. praw pacjenta. Dlatego też poniżej przedstawiamy szczęśliwą siódemkę każdego fizjoterapeuty, której znajomość nie tylko Was uszczęśliwi, ale także znacznie ułatwi codzienną pracę.

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych będących zgodnymi z obecną wiedzą medyczną. Innymi słowy, prawo to nakłada na Ciebie obowiązek nieustannego podnoszenia kwalifikacji, tak abyś mógł zaoferować pacjentowi świadczenia zgodne z najbardziej aktualną wiedzą medyczną i najnowszymi wytycznymi. Dodatkowo jako osoba wykonująca zawód medyczny masz obowiązek udzielić pacjentowi świadczenia zdrowotne zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Warto także pamiętać o tym, że świadczenia powinieneś udzielać przy użyciu fachowych sprzętów oraz w sanitarnych pomieszczeniach.

Zwróć na to uwagę!

W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia jako osoba wykonująca zawód medyczny zobowiązany jesteś do natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej.

Prawo do informacji

Jak wiadomo informacja to najcenniejsze dane XXI wieku. W przypadku pacjentów, uzyskanie informacji na temat stanu zdrowia to także jedno z ich podstawowych praw. Oznacza to, że jako fizjoterapeuta powinieneś udzielić pacjentowi informacji na temat m.in. jego stanu zdrowia. Dodatkowo  powiadamiaj pacjenta także na temat proponowanych metod diagnostyki i wdrożenia działań mających na celu poprawę stanu zdrowia. Każdy pacjent ma prawo też upoważnić określoną osobę do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia.

Prawo do wyrażenia zgody dot. świadczenia zdrowotnego

Pacjent nie tylko ma możliwość do uzyskania świadczeń zdrowotnych. Ważną informacją jest również fakt, iż pacjent posiada prawo do udzielenia bądź odmowy udzielenia zgody na uzyskanie określonych świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, że pacjent może się nie zgodzić np. na rehabilitację lub czynności z nią związane. Zgoda ta może być udzielona ustnie. Wyjątek stanowią metody leczenia lub diagnostyki, które niosą jakieś ryzyko dla pacjenta. W takim wypadku zgoda musi zostać wyrażona w formie pisemnej.

Zwróć na to uwagę!

Istnieje jednak odstępstwo od reguły. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pomoc może być udzielona bez otrzymania owej zgody.

Prawo do tajemnicy informacji

Jednym z Twoich obowiązków jest zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji na temat pacjenta oraz jego stanu zdrowia, które zostały uzyskane w związku z realizacją czynności zawodowych. Oznacza to, iż bez zgody pacjenta nie możesz nikomu udzielić informacji np. na temat stanu zdrowia czy życia prywatnego. Bez zgody możesz ujawnić informacje dotyczące pacjenta tylko i wyłącznie w przypadku, gdy od zachowania tej tajemnicy zależy życie lub zdrowie pacjenta lub, gdy jest to niezbędne w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. Inne przypadki możliwości udzielenia informacji bez zgody pacjenta mogą regulować przepisy odrębnych ustaw.

Zwróć na to uwagę!

Obowiązek ten ma również zastosowanie nawet po śmierci pacjenta.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest możliwość wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Dokumentacja tę możesz udostępnić zarówno w siedzibie placówki, czy za pośrednictwem komunikacji elektronicznej bądź nośników danych. Każde przekazanie dokumentacji medycznej pacjentowi lub osobie do tego upoważnionej musisz odnotować. Jest to bardzo ważne, szczególnie w przypadku kontroli. Przestrzeganie tego obowiązku znacznie ułatwia system do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, który umożliwia szybki oraz łatwy eksport danych.

Zwróć na to uwagę!

Prawo to ma także zastosowanie w przypadku chęci uzyskania wglądu do dokumentacji przez osobę przez pacjenta upoważnioną.

Prawo do poszanowania godności i intymności

Pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych z poszanowaniem jego godności i intymności. Innymi słowy, podczas świadczenia usług w gabinecie nie powinny znajdować się inne osoby poza fizjoterapeutą, pacjentem oraz ewentualnie bliską osobą pacjenta. Nie powinieneś także zadawać pytań w obecności innych pacjentów. Za nieposzanowanie godności uznawane są też subiektywne komentarze dotyczące pacjenta lub komentarze niezwiązane z leczeniem.

Zwróć na to uwagę!

W gabinecie wraz z pacjentem ma prawo znajdować się także bliska osoba. Możesz ją jednak wyprosić ze względu na bezpieczeństwo pacjenta lub sytuację epidemiologiczną związaną np.  z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

Jeśli pacjent znajduje się np. w ośrodku rehabilitacji leczniczej, ma on prawo do kontaktu osobistego lub telefonicznego z innymi osobami. Nikt przecież nie chciałby przebywać z dala od domu, bez kontaktu z bliskimi. Dodatkowo każdy pacjent ma prawo do otrzymania opieki pielęgnacyjnej. W sytuacji, w której realizacja tego zobowiązania związana jest z dodatkowymi kosztami  masz prawo pobrać opłatę od pacjenta rekompensującą poniesione wydatki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.