• Zmiany w międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych

    ICD-10 a ICD-11

    Od 1 stycznia 2022 zaczęła obowiązywać nowa wersja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych znanej potocznie jako ICD. Nowa klasyfikacja, poza zwiększeniem liczby pozycji, przynosi szereg zmian obejmujących sposób nazywania problemów zdrowotnych czy kodowanie poszczególnych jednostek chorobowych. ICD-11 obowiązuje…